110.000 tin nhắn & Chúa đảo Tuần Châu

14/11/2011

Doanh nhân...vùng trũng. Ảnh: internet

Báo Lao động đưa tin:””Ông Đào Hồng Tuyển – Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu đã tự tay nhắn hơn 110.000 tin nhắn bình chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.”

Thật đáng biểu dương vì ông Tuyển là người Quảng Ninh, yêu Hạ long hơn những người khác. Khâm phục.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: