Những người thầy đặc biệt

18/11/2011

Thầy Văn Như Cương trên lớp. Ảnh minh họa internet.

Sắp đến 20-11, Cua Times chuyển chủ đề về thầy/cô trò. Mong các bạn tham gia nhiệt tình.

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư,  dạy một chữ là thầy, và nửa chữ cũng là thầy. Có những thầy/cô dạy bạn trong trường và cả những người trên đường dạy chúng ta. Mình kể một chuyện cách đây 34 năm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: