Nước Mỹ…nhiều tuần qua – Số 12-2011

20/11/2011

Gửi cho ai đơi...

Nhân ngày 20-11, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cô giáo Kim Dung và các còm sỹ đang công tác trên giảng đường. Nhờ có thầy cô mà chúng ta nên người. Những ảnh mùa thu vàng Virginia trong entry là gửi tặng các thầy cô – còm sỹ cùng với vài quả cam của Xôi Thịt vừa tặng.

Thời tiết bắt đầu lạnh, có hôm xuống gần 4-5oC. Lá vàng, lá đỏ đã gần hết. Chỉ còn những cành cây và cảnh đông tàn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: