100 ngày ông La Thăng

23/11/2011

Bộ trưởng La Thăng. Ảnh: VNE

Bên Mỹ và nhiều nước tiến bộ, người ta thường đánh giá lãnh đạo cao cấp qua 100 ngày đầu tiên, 3 tháng để cấp dưới nắn gân, đủ biết có giữ được ghế hay không.

Có lẽ xuất phát từ chuyện mang thai của các bà mẹ. Thai dưới 3 tháng hay bị sảy. Nếu qua 100 ngày coi như đã đậu.

Làm quan cũng như bà mẹ có thai. Vượt được 100 ngày đầu tiên coi như thành công.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: