Quan trí và Dấu ấn

27/11/2011

Nghị viên Hoàng Hữu Phước. Ảnh: Bình Minh

Bài của Kim Dung. Nổi bật trong tuần này, có hai sự kiện đều liên quan đến …đám đông. Nhưng nó lại phản ánh cái tâm, cái tầm của cá nhân đại biểu Quốc hội. Nó cho thấy cả hỉ, nộ, ái, ố của một xã hội đang trên hành trình phát triển, từ tiểu nông đến văn minh hiện đại.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: