Cảm ơn các Nghị sỹ “cá biệt”

28/11/2011

Xin cảm ơn. Ảnh: internet

Nhân một bạn đọc có nick “Phung Nguyen” vừa nhắc tới học sinh cá biệt trong lớp, Tổng Cua chợt nghĩ, chỗ nào chả có người cá biệt.

Thử tìm trong gia đình, cơ quan rồi hàng xóm mà xem, thế nào cũng có vài cá thể gây tranh cãi. Nào là ông/bà ấy dốt, nói năng linh tinh, thậm chí nổ bừa.

Trên nghị trường cũng vậy, dù ở Mỹ, tại Úc hay tại Taiwan (Đài Loan), có những lão nghị nổ mà nhiều cử tri bỗng nhận ra sai lầm, sao lại bầu cho “cái ngữ ngu dốt” như thế vào Quốc hội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: