100 ngày ông Vương Đình Huệ

29/11/2011

Bộ trưởng Vương Đình Huệ. Ảnh: internet

100 ngày ông La Thăng tốn bao giấy bút. 100 ngày của ông Vương Đình Huệ cũng không kém phần sôi nổi. Nhưng xem chừng bác Huệ đã thúc thủ với các doanh nghiệp xăng dầu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: