Bạn, tôi và AIDS

02/12/2011

Tranh cổ động. Ảnh: internet

Bạn đọc của HM Blog rất đa dạng, từ học sinh lớp 6 (Khánh Linh), thiếu nữ trung học (Tố Liên), đến cụ ANDT 90 tuổi, bác Vân KTS, nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà nông, Chí Phèo, Thị Nở, dân miền núi với Lợn cắp nách, rồi một bạn khiếm thị mới xuất hiện.

Hàng ngày, khoảng 1000 độc giả ra vào  Cua Times thường xuyên, nhưng chưa ai dùng nick SIDA hay AIDS, vì ai cũng sợ lây căn bệnh cực kỳ nguy hiểm này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: