Khi Nhà nước dùng “cây gậy”

06/12/2011

Quăng lưới bắt xe máy. Ảnh: internet

Tác giả: Mai Quốc Ấn

Tuần Việt Nam. Sẽ có người đặt ra tình huống nguy hiểm do lưới cuốn hay người vi phạm sợ hãi mà xảy ra tai nạn chết người, thì trước hết người thi hành công vụ phải thông báo đến người dân về các biện pháp trên. Người dân đã biết thông báo thì không nên, không thể vi phạm.

LTS: Mặc dù chủ trương “quăng lưới bắt xe máy” của Công an Thanh Hóa đã dừng lại, nhưng mới đây Tuần Việt Nam nhận được bài viết của tác giả Mai Quốc Ấn, trao đổi xung quanh vấn đề này, với những quan niệm khác với số đông.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: