Làm sao để thành đạt hơn?

13/12/2011

Bìa sách của Goldsmith

Mấy hôm nay bận hội thảo Tin học, tôi lại được nghe ông Frank Wagner, chuyên gia cự phách của trung tâm đào tạo Carnegie (chuyên về phát triển nguồn nhân lực và khuyên giải con người làm thế nào để thành đạt), tới nói chuyện.

Đầu đề là “What got you here won’t get you there – Công thành hôm qua chưa chắc giúp cho danh toại ngày mai”, lấy từ cuốn sách của Marshall Goldsmith, nghe nói hay lắm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: