Mẹo Cứt Gà

14/12/2011

Ảnh: Internet

HM blog vừa đăng bài “Làm sao để thành đạt hơn” thì một số còm sỹ cho rằng trong bối cảnh nước mình, thực hiện điều đó là viển vông. Ai đó không thành người được là do…xã hội có lỗi, dứt khoát không phải mình. Thế mà đúng thật, chỉ cần xem giao thông, kiến trúc đô thị là đủ biết.

Ở xứ mình có mẹo Cứt Gà là hay nhất. Chỉ có điều học xong những chưởng này thì không hiểu đất nước mình đi về đâu.

Còm sỹ NiceCowBoy giới thiệu bài của anh Nguyễn Quang Vinh. Cảm ơn anh NQV và NCB.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: