Credit Score và Vinashin

15/12/2011

Titanic Vinashin.

Entry có trao đổi chút về học thuật credit score cho những ai muốn mua xe, mua nhà bên Mỹ và cũng là bài học trong vay mượn quốc tế.

Trong bối cảnh Vinashin đang bị kiện ra tòa án tại London, thì không nên hiểu, chỉ có chuyện trả nợ, chịu phạt tiền, mà còn liên quan đến credit score của quốc gia.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: