“Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền

19/12/2011

Hiệp sỹ trên tv. Ảnh: CAND

Blog Hiệu Minh. Để đảm bảo tính đa chiều, HM Blog đăng tiếp một bài viết của tác giả Nguyễn Văn  Toàn, phản biện lại entry “Tôn vinh “Hiệp sĩ”: Phản giá trị của xã hội pháp quyền” của An Biên. Cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Toàn và Tuần VN.

Tuần Việt Nam. Theo tác giả, tôn vinh những hiệp sĩ “bắt cướp” trên báo chí là rât tốt. Và xã hội sẽ có cách thức của riêng mình để tưởng thưởng xứng đáng cho những hành động nghĩa hiệp của họ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: