Vaclav Havel và Kim Jong-il

21/12/2011

Havel và cách mạng Nhung.

Vài tuần qua có hai cái chết của hai người nổi tiếng: Vaclav Havel, cựu tổng thống Tiệp Khắc và Kim Jong-il, Chủ tịch Bắc Triều tiên. Một nước chỉ đốt nến để tỏ lòng thương tiếc, quốc gia kia tràn đầy nước mắt, khóc vị lãnh tụ vĩ đại.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: