Caller ID – Điện thoại định danh

25/12/2011

Call ID. Ảnh: internet

Author Unknown  – Tác giả vô danh

God works in mysterious ways, doesn’t He? Isn’t it amazing how God works in our lives! On a Saturday night several weeks ago, this pastor was working late, and decided to call his wife before he left for home.

Chúa Trời xuất hiện rất lạ thường, có đúng thế không? Không phải là điều tuyệt vời sao nếu Chúa xuất hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Vào một tối thứ 7 vài tuần trước đây, vị mục sư làm việc rất muộn và quyết định gọi cho bà vợ trước khi đi về nhà.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: