VFF: Trọng Hỷ, Song Hỷ và Vạn Hỷ

28/12/2011

Song Hỷ. Ảnh: internet

Tổng Cua chán bóng đá rồi, đang nghĩ chuyển sang mục khác cho vui. Nhưng nhớ ra ông chủ tịch VFF có tên là Trọng Hỷ nên đẻ ra entry này.

Dân ta đang mùa cưới nên HM sưu tầm tích sau để bà con thêm hiểu biết về người xưa. Ai biết tích Song Hỷ thì bỏ qua entry này, nhưng nên đọc đoạn cuối.

Lễ cưới xin có chữ “Song Hỷ : 喜喜) rất to trước cổng, phông đám cưới, thiếp mời, mâm quả ăn hỏi. Do đâu vậy?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: