Hot News: “Đạo Blog” Cua Times

29/12/2011

Ảnh chụp màn hình VTC.

HM Blog. Một bạn đọc của Hiệu Minh Blog vừa báo cho hay, ai đó đã ăn cắp bài dịch của Tổng Cua vừa đăng tuần trước, “xào” lại một cách cẩu thả và đăng lên VTC News.

Đây cũng là hiện tượng lạ, báo lề phải không có gì đăng cho bạn đọc nên đã “đạo văn” của báo lề trái. Cũng là tín hiệu mừng cho giới blogger và còm sỹ.

Cảm ơn bạn có nick SNK đã cung cấp thông tin.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: