Lan man về Facebook và thần Kim Quang

30/12/2011

CEO Facebook cưỡi trâu. Ảnh: internet

Nhiều người nói, internet giúp thay đổi trái đất, Facebook giúp thay đổi bộ mặt nhân loại. Facebook góp phần cho mùa Xuân Ả Rập, tạo ra những cuộc cách mạng mầu, làm sụp đổ nhiều chế độ độc tài, tham nhũng và tàn ác.

Facebook vừa là niềm vui và cũng là nỗi lo, tùy thuộc vào người tiếp nhận đang đứng ở đâu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: