Đón Giao Thừa kiêm làm từ thiện ở DC

01/01/2012

Đón Giao Thừa và làm từ thiện. Ảnh: HM

Mấy tháng trước, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (entry “Tình mẹ bao la”), gửi  giấy mời dự đêm Giao Thừa tại nhà hàng Minh nổi tiếng ở vùng Virginia.

Đây là một tiệc đón Giao Thừa do nhà hàng Minh tài trợ cùng với tổ chức phi chính phủ Global Community Service Foundation (GCSF – Quỹ Toàn cầu về Dịch vụ Cộng đồng) có trụ sở tại Virginia. Tại Việt Nam, GCSF cũng có văn phòng tại 81 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

Mục đích là kêu gọi bà con đóng góp tiền cho nhằm giúp người nghèo tại Việt Nam.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: