Bác Đuốc gái và cha của Tổng Cua

14/01/2012

Mái nhà xưa. Ảnh: HM

Tết đến nơi rồi, chẳng có gì kể chuyện. Thôi thì kể về bố và bác cho bà con nghe. Mùa này nhà Cua hay đi viếng mộ nên chắc entry này cũng hợp.

Chúc các bạn vui cuối tuần, nhớ chuẩn bị Tết cho tươm và đừng quên Cua Times đang cô đơn nơi xứ người.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: