Bến Đợi

20/01/2012
Tác giả: Kim Dung
Bến đợi. Ảnh: Ngọc Dung

Bến đợi. Ảnh: Ngọc Dung

Dường như mỗi người đàn bà là một bến sông.

Nhưng dường như mỗi người đàn bà còn là bến đợi?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: