Viện KHVN – một thời của tôi

30/01/2012

Bài viết của Thái Đức Khải.

Viện KHVN.

Đọc entry này của bác Cua làm em lại cũng nhớ tới những năm tháng đi làm đầu tiên của chính mình ở VKHVN, đúng giai đoạn VS Hiệu làm cải cách và bác Cua ra đi…  Mà không hiểu tại sao, em có duyên gì với bác Cua hay sao ấy mà trong đời (cho đến nay) đã hai lần được vinh hạnh “làm cùng” cơ quan với bác Cua.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: