Ngòi bút của Gs. Phan Đình Diệu

05/02/2012

Gs. Phan Đình Diệu

Hiệu Minh Blog. Giáo sư Phan Đình Diệu làm khoa học, viết nhiều sách, bài báo sắc sảo, và chính luận gây nhiều hiệu ứng xã hội. Ngoài đời, anh còn có những bài thơ hay về những trí thức đáng kính như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thúc Hào. Có lẽ còn nhiều bài khác, kể cả thơ tình, nhưng chưa công bố, hoặc in rồi nhưng chưa đưa lên mạng.

Có lần anh tâm sự với tôi về Khuất Nguyên (340 TCN – 278 TCN) nổi tiếng của Trung Quốc thời xưa và coi đó là thần tượng “người trong sống trong thời đục”.

Khuất Nguyên có tài học rộng, giỏi về chính trị, có tài văn chương. Nhiều kẻ trong triều ghen ghét, tìm cách hãm hại, ông buồn chán và viết Ly Tao để tả nỗi buồn bị vua bỏ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: