Tình báo Tịt Tuốt tán tình Valentine

13/02/2012

Chúc mừng hạnh phúc

Bài viết của Tình báo Hoa Nam Tịt Tuốt

Gửi các bạn yêu quí trong blog Cua Times.

Ngày lễ tình yêu (Valentine day) là ngày các thám tử tư và tình báo như Tịt Tuốt đây rất bận rộn, đắt hàng nhất, bởi vì các cặp vợ chồng mất lòng tin nghi ngờ người phối ngẫu của mình ngoại tình nên thuê tình báo, thám tử đi rình.

Tịt Tuốt quyết không nhận nhiệm vụ đi rình các đôi tình nhân mà ngồi nhà bàn về tình yêu và sưu tầm thơ tặng các bạn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: