Con đường nào cho Dân chủ tại Việt Nam?

16/02/2012

Không dễ dàng. Ảnh: internet

Bài viết của Tịt Tuốt.

HM Blog. Một còm sỹ có nick là Tình báo Hoa Nam Tịt Tuốt bàn về Dân chủ cho Việt Nam dưới một góc nhìn khá thú vị. Xin giới thiệu cùng bạn đọc và cảm ơn anh Tịt Tuốt.

Góc nhìn Tịt Tuốt. Dân Chủ không những là một nhu cầu cần thiết của con người khi đã sống trong một tổ chức xã hội như ngày nay mà còn là nhu cầu hàng đầu, đi trước cả nhu cầu vật chất.

Một nền kinh tế “thần kỳ ” như của Trung Quốc để làm gì ?, chức danh “Siêu Cường” để làm gì khi nó không phục vụ con người, không mang lại Tự Do, Bình Đẳng cho Con Người?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: