Tại sao không thể vinh danh?

18/02/2012

Quechoa18-02

Điểm báo 17-02-2012 tại Việt Nam.

Vào blog Quê Choa, lần ra bài của bác Trần Kỳ Trung “Cần vinh danh cho những người bố, người mẹ ấy”.  

Bác Trung hỏi “ Không lẽ những người bố, người mẹ có con hy sinh trong những ngày khốc liệt cả dân tộc đứng lên chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược bắt đầu từ ngày 17 / 2/1979, không đáng để nhà nước ta tôn vinh là “ Ông Bố, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng?”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: