Góc nhìn Tịt Tuốt: Bài Hoa và Quan hệ Việt-Trung

20/02/2012

Bề nổi

Bài viết của Còm sỹ Tịt Tuốt – Tình báo Hoa Nam

Hiệu Minh Blog. Tiếp theo bài về Dân chủ được đông đảo bạn đọc tham gia, Hiệu Minh Blog xin giới tiếp entry khác “Bài Hoa và Quan hệ Việt-Trung dưới góc nhìn khác của một tình báo Hoa Nam”. Cảm ơn anh Tịt Tuốt rất nhiều.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: