Những người đẹp ở World Bank

08/03/2012

Chúc mừng chị em ngày 8-3

HM Blog. Ở đâu đàn bà mà giỏi thì quốc gia đó sẽ tiến xa. Đàn bà đẻ ra nhân loại, mẹ giỏi thì con cũng giỏi, vì thế cần đầu tư nhiều hơn cho phụ nữ.

Xin kể vài chuyện vui về các người đẹp được đánh số từ 1 đến 4 mà không hề có thiên vị gì ở đây. Những bạn được nhắc trong entry xin đừng giận, mà có giận thì lão cũng ngủ khò rồi.

Chúc chị em nhận được nhiều hoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: