Lan man về…chỗ đứng

13/03/2012

Bạn đang đứng ở đâu?

Trong phỏng vấn xin việc, có mấy câu kinh điển: anh/chị đã từng làm gì, hiện công việc như thế nào, và dự định thế nào trong 5 năm tới. Mục đích xem quá khứ, hiện tại và cả tương lai của ứng viên. Họ muốn biết bạn là ai, đứng chỗ nào, rồi xét có hợp với công việc.

Chỗ đứng vô cùng quan trọng.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: