Đôi điều về ICT

21/03/2012

Sự phân bổ internet toàn cầu. Nguồn: ITU

Công nghệ Thông tin (ICT – Information and Communications Technology ) ảnh hưởng đến mọi ngõ ngách của trái đất. Vào năm 2002, thế giới có khoảng 677 triệu người dùng internet thì năm 2012 đã có khoảng 2,5 tỷ. ICT đang biến đổi hàng ngày, vượt ra khỏi tầm quốc gia và trở thành sự nghiệp của cả nhân loại.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: