Harmony Day – Ngày Hòa Hợp

22/03/2012

Hòa hợp. Ảnh: Internet

Tác giả: Xôi Thịt.

Ngày 21/3, nước Úc tổ chức chào mừng Harmony Day. Nhiều người, thậm chí cả một số tờ báo tiếng Việt ở đây tra từ điển và gọi Ngày Hài Hòa còn tôi muốn gọi ngày này là Ngày Hòa Hợp. Úc là một nước đa dạng về sắc tộc và văn hóa. Vào ngày này, người ta muốn nhấn mạnh rằng mọi con người, bất kể sắc tộc, văn hóa, hoàn cảnh xã hội, thiên hướng giới tính, quan điểm chính trị … đều bình đẳng và chung sống với nhau hòa bình, thân thiện trong một đất nước tuyệt vời này.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: