K é m !

29/03/2012

Cuộc gặp mic open

HM Blog. Dân ta chê ai làm cái gì không nên hồn là…kém. Từ chính trị gia đến người tù, từ ca sỹ đến khan giả, nam tới nữ, từ vợ chuyển sang chồng. Kém có nhiều loại, hơi kém, kém vừa, kém, quá kém, kém khó tả và kém tới mức thảm họa.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: