G i ỏ i

30/03/2012

Leader

Bài viết của Tịt Tuốt.

Trong entry trước, HM đã viết về chữ “KÉM”. Hưởng ứng chủ nhà về loạt bài với tiêu đề một chữ, Tịt Tuốt xin bàn về chữ “GIỎI”.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: