Tiên Lãng…Tịt Tuốt

05/04/2012

Vụ việc Tiên Lãng

Cuối cùng “tỉnh” Hải Phòng đã thông báo “Thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn”.

Thế là thỏa mãn nhé. Rút lui quyế định rồi, bà con cứ gọi là…Tịt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: