Đi viện…liệt truyện

06/04/2012

Virginia Hospital Center. Ảnh: internet

Hôm nay 5-4-2012, mình phải đi làm colonoscopy, nghĩa là đi khám ruột già xem có sự cố gì không. Sau hai ngày nhịn đói, phải uống thuốc, chui vào phòng gây mê, bỗng thấy nên viết vài kỷ niệm đi bệnh viện. Kể gì đẹp chút để bà con vui hơn là nói xấu bệnh viện.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: