Phim: Việt Nam – Cuộc chiến 10.000 ngày

HM blog xin đăng lại toàn bộ cuốn phim “Việt Nam – Cuộc chiến 10.000 ngày”
Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

4 Responses to Phim: Việt Nam – Cuộc chiến 10.000 ngày

  1. Hương says:

    Cám ơn chú ạ, cháu vừa định tìm phim này để xem thì đã thấy nó có sẵn trên trang web của chú rồi. 😀

  2. […] at 12:00 am and is filed under Quốc tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  3. Thành says:

    Bao nhiêu con người đã ngã xuống – đã mất đi mạng sống chỉ vì sự tranh giành của hai phe nhóm chính trị. Cuối cùng Nhân Dân là kẻ bại trận!

  4. […] Xem toàn bộ phim “Việt Nam – Cuộc chiến 10.000 ngày” Rate this: Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post. […]

%d bloggers like this: