Hai bức ảnh

09/04/2012

Ảnh: Wiki

Entry này chọc Quê Choa chút chơi. Chả là hồi hè 2010 (tháng 6 và tháng 7) mình có cho Luck và Bin về chơi VN. Anh Nguyễn Đức Lưu cho đi chơi ở Tuần Châu, lại ở ngay nhà nghỉ của các vị lãnh đạo cấp cao.

Thế là chụp được ảnh này. Và đã đăng trên entry về vụ Open World

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: