Công tử Bạc Liêu

11/04/2012

Ks. Công tử Bạc Liêu. Ảnh: internet

Dân ta ai cũng nhớ giai thoại nổi tiếng về hai công tử Bạc Liêu là Hắc công tử và Bạch công tử “chơi” nhau.

Một lần Bạch công tử móc thuốc hút, vô ý làm rớt tờ giấy 5 đồng thời đó (giá cả: 1,7 đ một giạ lúa, lương thống đốc Nam kỳ là 3000đ), Bạch công tử cuối xuống tìm kiếm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: