Từ FPT đến VPT

13/04/2012

Invocation by Frederick Leighton. Ảnh: Wiki

Sống trong xã hội hiện đại, có thể bàn bất kể vấn đề gì, từ chính trị nhậy cảm đến đạo đức Thủ tướng hay trò chơi gái của Tổng thống. Tình yêu thiêng liêng hay tình dục thô thiển không ngoại lệ, tùy ngữ cảnh, tùy người đối thoại, có thể cởi mở đến đâu.

Tuy nhiên, bắt các em học sinh vừa rời ghế nhà trường bàn về “màng trinh” như đại học FPT đã ra đề thi, quả là quá sức cả những người giầu trí tưởng tượng nhất.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: