Public Speaking – Nói chuyện trước công chúng

18/04/2012

TT Bill Clinton tại Hà Nội. Ảnh: AP

HM Blog. Tôi rất thích các chính khách nói chuyện. Người nói hay, người nói dở. Có người ngắc ngứ nhưng thông điệp chuyển tải lại hay nên người nghe vẫn bị thuyết phục. Có người nói trơn tru, nhưng thông điệp trống rỗng, thành ra người nghe lắc đầu, chẳng hiểu người ta nói gì trên bục.

Read the rest of this entry »


Bài nói chuyện về CNXH của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

18/04/2012

TBT nói chuyện tại Cu Ba. Ảnh: VNTTX

(VOV) – Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez.

Read the rest of this entry »


US President Bill Clinton’s speech in Vietnam

18/04/2012

Bill Clinton in Hanoi 11-2000

HANOI – The following is the full text of US President Bill Clinton’s speech on Friday at Hanoi National University:

“Thank you very much and good afternoon. I can think of no more fitting place to begin my visit at this hopeful moment in our common history than here at Hanoi National University. I was given a Vietnamese phrase; I am going to try to say it. If I mess it up, feel free to laugh at me. Xin chao cac ban. (Hello, everybody).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: