“Mở cái ngàn vàng”… đóng cái tư duy!

21/04/2012

Ảnh minh họa. internet

Bài của KIM DUNG

Tưởng hiểu được chữ Trinh cao sang, hóa ra mới mở được “cái ngàn vàng” thô lậu!

Tư duy là một khái niệm trìu tượng, nhưng nó có thể bị “đọc vị”, hay hoặc dở, mềm dẻo hoặc xơ cứng của con người qua một sự việc, một ý tưởng.  “Mở” mà vô tình thành ra “kín”, gây ra hỉ, nộ, ái, ố như đề thi về “cái ngàn vàng” của Đại học FPT mới đây, thì đủ biết, giáo dục còn nhiều tranh cãi và chông gai lắm, trên hành trình phát triển.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: