Thư Tịt Tuốt gởi em Tịt Toàn Tập.

24/04/2012

Trộm cắp. Ảnh: internet

Tác giả: TỊT TUỐT

Thân thương gởi người em cùng dòng họ Tịt Toàn Tập,

Tịt Em mới còm vài entry trong blog CuaTimes, nhưng cũng đủ để khiến Tịt anh lo lắng cho em. Hôm trước có chút thời gian rảnh rỗi, nhân đọc bài viết “Tiên Học Lễ” của nữ sĩ Hoài Hương, Tịt Tuốt có vài lời tâm sự với Tịt Toàn Tập em về những vấn đề của xã hội mà hai anh em mình đang sống.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: