Không lời…

25/04/2012

Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cu ba

Read the rest of this entry »


Thư trả lời của Tịt Toàn Tập gửi Tịt Tuốt

25/04/2012

Cụ Tịt Tuốt. Ảnh: Triều Dương cung cấp

Bài của TỊT TOÀN TẬP

Tịt Tuốt, anh yêu quý của em!

Giờ em mới đọc thư, thấy thư dài quá nghi nghi anh Tịt dạy bảo chi đây. Rứa mà đúng bóc. Anh có lời thì em đây đáp lễ, sẵn thưa cùng các ông bà ở đây luôn một thể.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: