Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam

30/04/2012

Lưu bút. Ảnh minh họa

Tác giả: NiceCowBoy

Những ngày cuối tháng 4/1975. Để chuẩn bị thi tốt nghiệp Tú tài 2, học sinh trường trung học Kiểu mẫu Thủ đức chúng tôi ở nội trú tại trường suốt 1 tháng để các thầy ôn tập, và chủ yếu là tự học. Trường lúc đó rất  biệt lập, trên một ngọn đồi ở Thủ đức, vắng vẻ, xung quanh không nhà dân, nhưng đầy đủ tiện nghi, có thể nói là hiện đại số một ở miền Nam thuở đó.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: