Bi kịch dùng súng của nước Mỹ

02/05/2012

Súng lục phổ biến. Ảnh: WIKI

Tác giả: PHÙNG VĂN NHÂN 

Từ hải đảo Ái Nhĩ Lan và Vương quốc Anh, hàng trăm người mạo hiểm vượt trùng dương tới tân lục địa Bắc Mỹ. Họ ra đi vì khát vọng tự do tôn giáo. Nhóm tín đồ Cơ Đốc muốn thoát vòng kiềm tỏa của Anh Giáo (Church of  England) và Tân Giáo (Protestant Epicopal Church).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: