Tản mạn về Hòa và Đồng

05/05/2012

Cùng nhau vượt khó. Ảnh: internet

Bạn đọc lưu ý. Blog QUECHOA chuyển từ địa chỉ Quechoa.info sang  http://quechoablog.wordpress.com/

=====================================================

Tác giả: TỊT TUỐT

Tính thói thông thường của người đời là nghe nói hùa theo ý mình thì vui, nghe nói trái với ý mình thì giận. Nhiều người thích vui hơn là chịu nuốt hận khi ai phê bình, nên chỉ thích nghe lời nói theo ý mình, mặc kệ những điều nghe được đúng hay sai, hợp lý hay trái đạo.

Người quân tử, vốn quan niệm “chê ta mà chê đúng là thầy của ta, khen ta mà khen bậy là kẻ thù của ta”. Nghe lời chỉ trích đúng, mừng còn hơn bắt được của. Hạnh phúc gần bằng cưa được…giai nhân KD trong hang Cua.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: