Tản mạn về Hòa và Đồng

Cùng nhau vượt khó. Ảnh: internet

Bạn đọc lưu ý. Blog QUECHOA chuyển từ địa chỉ Quechoa.info sang  http://quechoablog.wordpress.com/

=====================================================

Tác giả: TỊT TUỐT

Tính thói thông thường của người đời là nghe nói hùa theo ý mình thì vui, nghe nói trái với ý mình thì giận. Nhiều người thích vui hơn là chịu nuốt hận khi ai phê bình, nên chỉ thích nghe lời nói theo ý mình, mặc kệ những điều nghe được đúng hay sai, hợp lý hay trái đạo.

Người quân tử, vốn quan niệm “chê ta mà chê đúng là thầy của ta, khen ta mà khen bậy là kẻ thù của ta”. Nghe lời chỉ trích đúng, mừng còn hơn bắt được của. Hạnh phúc gần bằng cưa được…giai nhân KD trong hang Cua.

Kẻ tiểu nhân không như vậy, nghe một lời dua nịnh, khen bậy, vuốt đuôi, mặt vui hớn hở, coi người nói như tri kỷ, nhưng thực ra chỉ là nhất thời vì quyền lợi. “Hết cơm hết gạo, hết ông tôi”

Vì thế, tiếng nói đối lập, không cùng chung với mình, là những “thế lực thù địch”, “không theo ta là chống lại ta”.

Giai thoại người xưa

Sách tả truyện có chép lại một giai thoại để cho thấy cái khác nhau giữa kẻ tiểu nhân và người quân tử.

Vua Tề Cảnh Công đi săn ở ấp Bái, cho người cầm một chiếc cung gọi viên quan Ngu Nhơn tới hầu. Ngu Nhơn không tới. Cảnh công sai bắt. Khi lính giải Ngu Nhơn tới, Cảnh Công giận dữ muốn bắt tội. Ngu Nhơn thưa:

– Xưa tiên quân đi săn, cho cầm cờ triệu Đại Phu, cầm cung gọi Sĩ Quan, cầm mũ chiến gọi Ngu Nhơn. Thần không thấy mũ chiến, không dám tới.

Cảnh Công thấy Ngu Nhơn nói đúng lẽ, phải tha.

Khi đi săn về, Cảnh Công cùng Tướng Quốc Yến Anh ngồi trên đài. Xa xa có quan đại phu Lương Khâu Cứ đang vội vàng đi tới.

Cảnh Công nói:

– Nội trong triều chỉ có Lương Khâu Cứ là hoà hợp với Trẩm.

Yến Anh nói:

– Lương Khấu Cứ chỉ “Đồng” với Bệ Hạ, chớ không  “Hòa” với Bệ Hạ.

Cảnh Công hỏi:

– Hoà với Đồng khác nhau ư?

Yến Anh đáp:

– Khác chứ. Hoà thì như là bát canh. Các thứ thịt, cá, rau, muối, dấm, nước đúng cân đúng lượng, hoà hợp với nhau, ăn vào mát ruột. Đạo vua tôi cũng vậy. Trong một việc, Vua cho là phải, nếu có phần nào chưa phải, tôi cần sửa ngay. Vua cho là trái, có phần nào phải, tôi cần biết ngay. Có như thế, chính trị mới công bằng, dân mới không thấy có cái gì trái.

Tề Cảnh Công. Ảnh: internet

Quan Tướng Quốc Yến Anh còn nói thêm:

– Hoà cũng như là tiếng nhạc, năm thanh, sáu luật, phải hợp với nhau, tiếng nhạc mới hoàn hảo. Nay như Lương Khâu Cứ, điều gì Vua cho là phải, y liền tán đồng cho là phải ngay. Điều gì Vua nói là trái, cũng tán đồng cho là trái ngay. Như vậy chỉ có Đồng, chứ không phải là Hoà. Nếu canh chỉ có một chất nước mà thôi, thì sao gọi là canh; nếu đàn cầm, đàn sắt chỉ có một âm thanh, sao gọi là nhạc. Hoà khác với Đồng. Như Bệ Hạ và Lương Khâu Cứ, chỉ có Đồng mà thôi.

Hoà là đạo của người quân tử, Đồng là thói của kẻ tiểu nhân.

Khổng Tử đã nói rằng: “Quân tử Hoà nhi bất Đồng, tiểu nhân Đồng nhi bất Hoà”.

Xem như vậy người quân tử cần nghe điều đúng với lẽ phải, chân lý, hợp với đạo lý. Còn kẻ tiểu nhân, ngược lại, thích nghe những điều hợp với lỗ tai, đúng với ý thích.

Hoà và Đồng của thời nay

Người quân tử thời nay mỗi ngày một hiếm, nên chi kẻ đợi để nghe điều hay lẽ phải, để nghe những điều hợp với đạo lý, thật là khó kiếm. Còn những kẻ thích nghe những chuyện khoái cái lỗ nhỉ, mỗi ngày một nhiều, không xiết kể. Nhiều kẻ thích nghe giọng điệu vuốt đuôi, nghe riết rồi thành thói quen, hể nghe ai nói điều trái ý, lập tức đùng đùng nổi giận, cho dù rằng những điều trái ý ấy, nếu biết làm theo, sẽ ích lợi cho mình, cho công việc mình đeo đuổi biết bao nhiêu.

Ông bà ta có câu: “Cực bậy mà lại ghét người chê mình, rất dở mà lại thích người khen mình, như vậy dù muốn không dở cũng không được”.

Đã đem thân ra gánh vác việc đời, cái câu đầu tiên mà ai cũng phải học là “Nhân vô thập toàn”.

Bởi “vô thập toàn”, nên khi hành sự, tất có lúc đúng, lúc sai, có chỗ trúng, chỗ trật. Người bị mê man trong cuộc, làm sao mà sáng suốt để thấy cái sai, cái trật của mình. Muốn thấy được, ắt là phải có người đứng ngoài bảo ban, góp ý. “Nó lú, có chú nó khôn”, ông bà mình đã bảo vậy mà.

Vậy thì cớ sao, có nhiều kẻ, mình đã lú, có chú mình khôn bảo ban cho, lại không đồng ý? Chắc có điều gì ẩn ý bên trong?

Thời thế ngày nay lộn xộn, xã hội đảo điên, đại sự nào đề ra cũng đầu voi đuôi chuột, chuyện chưa xong đã xào xáo trăm bề, bên ngoài chưa thấy thành công, bên trong đã nát ngứu như tương.

Nguồn vốn vay nước ngoài mỗi năm lớn như thế, lại chỉ thòi ra được mấy cái hiệu quả vừa bé vừa nham nhở như đuôi chuột bị mèo gặm dở, còn “hiệu quả nổi bật” thì chưa hốt xong PMU18 đã thấy chình ình một bãi PCI. Chưa dọn xong PCI lại thấy lù lù một đống Vinashin…

Tình trạng đó sỡ dĩ mà có, chẳng qua vì xã hội thừa cái thói Đồng nhưng lại thiếu cái đạo Hoà, thiếu cái “công cụ” cần thiết để làm sạch xã hội.

Không phải đến bây giờ, TBT Đảng mới kêu gọi chỉnh đốn Đảng. Vấn đề này đã có từ xa xưa, nhưng Đảng càng chỉnh thì càng đốn. Trước thời kỳ đổi mới, và ngay cả hiện tại, kiểu kiểm điểm và tự phê bình cũng rất phổ thông trong các cơ quan đoàn thể kinh tế, chính trị, và xã hội.

Thế nhưng loại phê bình đó chỉ là công cụ để cai trị, công cụ để trấn áp những ai không cùng phe cánh với lãnh đạo, công cụ khai trừ những “trung ngôn nghịch nhĩ” hơn là công cụ để tìm hiểu sự thật, công cụ sửa sai, chỉnh đốn và hoàn thiện.

Cho nên không ít công dân và đảng viên lương thiện đã vì ngây thơ tin vào cái phê và tự phê, tin vào cái đạo Hoà hơn là cái thói Đồng, mà lãnh búa rìu oan nghiệt.

Nhân bàn chuyện về Hoà với Đồng, xin nhắc sơ đến cái MTTQ, một tổ chức không ít chuyện lùm xùm trong vụ bê bối Đặng Hoàng Yến mới đây.

Chức năng đúng của tổ chức “Mặt trận tổ quốc” là gì? Đó là tổ chức tổng hợp ý kiến của toàn dân, chỉ có Mặt trận mới có thể tổ chức phản biện để Đảng và Nhà nước thường xuyên nhận được phản ứng của các tầng lớp nhân dân đối với mọi chủ trương, chính sách, khen hoặc chê, đồng ý hoặc cần sửa chữa như thế nào mới hợp lòng dân, ý Đảng. Tóm lại đó là chức năng giám sát và phản biện.

Hay nói như quan Tướng Quốc Yến Anh trong tả truyện: Nếu Đảng cho là phải, nếu có phần nào chưa phải, MTTQ cần báo cáo lại để Đảng sửa ngay. Đảng cho là trái, có phần nào phải, MTTQ cần biết. Là một tổ chức đại diện cho dân mà MTTQ lại quên mất chức năng của mình, quyên mất đạo Hoà với Đồng mới sinh cớ sự, sinh lời ong tiếng ve, thật khó nghe.

Hòa hợp và Hòa giải

Hàng năm, cứ mỗi độ tháng tư về, lại rộn rã chuyện hoà hợp, hoà giải. Thế nào là hoà hợp, hoà giải?

Chấp nhận sự khác biệt. Ảnh: internet

Hoà hợp, hoà giải nghĩa là mọi thành phần dân tộc có thể cộng sinh trên tinh thần chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Xu thế toàn cầu hóa là hội nhập mà không tôn trọng sự khác biệt thì sao nói đến chuyện “làm bạn với tất cả”. Định làm bạn bốn phương mà ngay trong nước mình không tôn trọng lẫn nhau thì mong gì thế giới họ tiếp mình.

Hoà hợp, hoà giải chỉ có thể tồn tại và phát triển trên mảnh đất phải thật sự độc lập, tự do, công bằng, và dân chủ có nghĩa là …nó không thể sống được dù một ngày trên miền đất chỉ biết có “đồng thuận rởm”, lãnh đạo chỉ thích ngọt mà không thích đắng, chỉ thích nghe a dua nịnh bợ, chớ không thích lời thật mất lòng, không bao giờ chấp nhận quyền lợi, quyền lực của những thành phần, đảng phái khác biệt.

Cụ thể hơn, nếu không có cái đạo Hoà của người quân tử, thì chuyện hoà hợp hoà giải sẽ khó mà thực hiện được. Một xã hội thiếu cái đạo Hoà, hay cụ thể hơn nếu không có dân chủ, có thể tự sụp đổ từ bên trong, khi những mâu thuẫn nội tại tăng cao đến độ cần giải tỏa mà lại không làm gì.

Cảnh Công biết nghe lời thẳng của kẻ Ngu Nhơn nên điển lễ mới được tôn trọng, biết nghe lời phân tích của Yến Anh nên mới biết xa với Lương Khâu Cứ, nước Tề nhờ thế mà mạnh, chính sự nhờ thế mà có qui củ, dân tình nhờ thế mà ấm no, hạnh phúc.

Bài học ngày xưa của Tề Cảnh Công về Hòa và Đồng không đáng học hay sao???

TỊT TUỐT

PS. Cua Times đăng mấy bài liền của anh Tịt mà tịt không biết lão ở đâu, tên thật là gì. Entry này đề nghị các bác click vào đánh giá (1-5 sao), nếu số click vượt quá 100 là anh Tịt Tuốt phải khai tên thật ra đó nhé. Bà con đồng ý thì thumb up cho phát.

45 Responses to Tản mạn về Hòa và Đồng

 1. […] Theo: Blog Hiệu Minh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Chính Trị-Xã Hội Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

 2. Ngu si says:

  Tôi thấy vấn đề của T.T nêu ra trong dịp này là đúng ”thời vụ”.Tác giả luận chứng cũng hay đó!
  Nhưng giá mà tác giả có chân trong B.C.T thì người dân V.N còn có chút hy vọng , chứ còn…
  Thú thật với bà con” cộng đồng hang cua”,tôi thấy tiền đồ của nền dân chủ nước nhà nó xa vời
  mờ mịt lắm! N.S này cũng định nói thêm mấy lời nữa ,nhưng sợ vấn đề này nó ”nhạy cảm” lắm,
  sợ làm đổ mất hang Cua,mất nơi nghỉ ngơi cuối tuần của bà con ”áo ngắn” chúng ta nên nhà cháu xin đi chỗ khác chơi đây ạ .Chúc bác TỊt khỏe có nhiều bài hay nữa để lên cao Tít chứ đừng” tịt “!

 3. […] Tịt Tuốt: Tản mạn về Hòa và Đồng (Hiệu […]

 4. SS says:

  Bác Tịt ơi

  Cháu vừa đọc một bài bên nhà của tiến sĩ Alan Phan, của Phạm Hoài Nam. Bài có tiêu đề : sự khác biệt quá lớn giữa người Việt và người Nhật. 
  ( http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/khc-bit-qu-ln-gia-ngi-vit-nam-ngi-nht.html

  Tự nhiên cháu có ý này : 
  Đồng không hẳn lúc nào cũng xấu. Nếu nước Nhật không có sự kỷ luật khủng khiếp, tuân lệnh không chút thắc mắc thì hẳn họ cũng không thể nào nhảy vọt được như vậy. 
  Nên vừa phải có Đồng vừa phải có Hoà đúng ko chú. 

  Mà cái Hoà này thì đừng như cái Hoà quá trớn của ng Việt. 
  Một bát canh có bóng, có thịt, có tôm, mỗi món có cái riêng để tạo thành bát canh ngon tuyệt. Nhưng ng Việt mình hay lạm dụng cái riêng này, để khó thành món canh ngon. Phản biện theo kiểu ý ta là hay nhất, ta phải phản đối mới là hay. . . Là chuyện xảy ra khẵp nơi, khắp ngành. 
  Nên ng ta mới nói: chờ Ng Việt đồng thuận với nhau để làm cái gì đó thì còn khuya. Hihi. Vì họ mải cãi nhau và tinh tướng với nhau. 

  Hic
  Tóm lại cái tích của chú thật hay nhưng áp vào tính cách dân Việt thì chưa biết chừng. 

  • Tịt Tuốt says:

   Cám ơn Sóc đã nhiệt tình rè còm. May nhờ Sóc kéo chăn, nên có cái gì để “buôn” chuyện..hi hi.. 😛

   Nước Nhật “nhảy vọt” không phải là do “tuân lệnh không chút thắc mắc”. Nếu hiểu “Đồng” trên tính chất vĩ mô là nền kỷ trị, với quyền lực tập trung, thì theo suy diễn của TT thì ý của Sóc đang so sánh nền kỷ trị của VN với Nhật Bản, hay rộng hơn là các nước châu á Nhật, Hàn, Đài Loan…với VN.

   Mọi vấn đề thảo luận không có chuyện đúng hay sai, mà chỉ là phù hợp hay không phù hợp. Mỗi thể chế đều có tính thích ứng với một giai đoạn lịch sử nhất định. Lịch sử các nước Nhật, Hàn, Đài, Sing…và cả Trung Quốc hiện nay, đều cho thấy nền kỹ trị rất thích hợp với giai đoạn phát triển đầu tiên, khi nền tảng kinh tế, xã hội, tri thức của dân cư còn yếu kém.

   Sau khi đã phát triển đến một ngưỡng thành công nhất định, khi vật chất được nâng cao dẫn tới trình độ dân trí phát triển mạnh mẽ, các nước trên có xu hướng chuyển biến rõ rệt từ nền kỹ trị sang nền dân chủ.

   Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ ràng thế nào là kỷ trị, thời gian chuyển hoá và mục tiêu chuyển hoá nền kỷ trị ra sao để tránh sa vào cái bẫy nguỵ biện cho nền kỷ trị chuyên chế độc tài toàn trị hiện nay ở VN. Đây là một vấn đề lớn và rất thú vị hy vọng sẽ được bàn cãi trong tương lai ở…hang cua. 😛

   Về chuyện phản biện, Sóc có nghĩ là hãy còn quá sớm khi chúng ta nói về cách thức phản biện hoặc những mục tiêu của phản biện! Vì sao?

   Về sự phản biện trong xã hội, ở những nơi khác, sau khi đã thiết lập các định chế xã hội đầy đủ, rõ ràng phù hợp “dân tình” một chính phủ sáng suốt sẽ bắt đầu làm gương từ trong chính những họat động ngày thường của mình, công tâm tạo ra mội trường thuận lợi để nâng cao dân trí,nâng cao tính suy luận độc lập cho học sinh, sinh viên ngay từ những cấp bật thấp nhất, và từ đó người dân sẽ tự nguyện tham khảo, học hỏi qua những quá trình phản biện và va chạm trong xã hội…

   Sau chót, khi đã có những bước tiến ấy, mới đến mới đến việc phân tích và hòan chỉnh dần dần khoa học phản biện áp dụng cụ thể trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như : phản biện nên được tiến hành theo những hình thức tổ chức nào, cách thức kiểm sóat ra sao…v.v.

   Do cơ chế chính trị cho phép quản lý sự Phản biện trong xã hội một cách khéo léo, khôn ngoan và linh họat, xã hội các nước dân chủ dẫu có những khiếm khuyết, những bất cập đến thế nào đi nữa, thì sớm hay muộn, những bất cập và khiếm khuyết cũng sẽ được “lương tri tòan dân” đánh giá, với đầy đủ những chiều thông tin ,người dân sẽ được tự do quyết định bênh hoặc chống. Xã hội sẽ trãi qua những phút giây nghiêng lệch nhưng cơ chế quản lý này không cho phép sự nghiêng lệch đi đến cực đoan sai lầm gây hậu quả trầm trọng về người và của. Và cũng từ đó, đương nhiên sẽ nảy sinh những giải pháp “quốc kế- dân sinh” phù hợp với lòng người, với những tình thế cụ thể!

   Những vấn đề nói trên có thể không sát sườn, ngoài lề đ/v còm của Sóc, nhưng thấy Sóc có vẻ hứng thú, nên đã mạo muội nêu chúng ra đây để rộng đường cho những thảo luận “thú vị”…(he he..xin đặt hai chữ “thú vị” trong ngoặc kép) 😛

   • SS says:

    Cám ơn chú đã reply cho cháu. Đọc còm của chú, cháu có nhiều đoạn chưa hiểu, có lẽ cháu phải lớn khôn hơn tí nữa may ra mới hiểu được.
    Đôi khi cháu có tật hay nói ngay, nghĩ đâu nói đấy, ko ngẫm nghĩ trước, nhưng nhờ ” ngu ko giấu” như vậy, khi bị ném đá hay được chỉ bảo, là một cơ hội để học hỏi thêm.
    Cám ơn chú nhé và chúc chú một tuần thật vui.
    😀

 5. D.Nhật Lê says:

  Công bình mà nói,bài này của bác TT.cũng hay,có thể nói là rất hay nhưng mình lấy làm lạ tại sao ít người tham gia góp ý thế nhỉ,kể cả bình loạn.
  Chắc là vấn đề nhạy cảm về chính chị chính em dễ làm đau đầu,thậm chí…dễ xa nhau qúa nên thiên hạ tránh chăng ? Hay ai cũng bi quan về chuyện hòa hợp hoà giải ? Có thể lắm !

 6. […] Tịt Tuốt: Tản mạn về Hòa và Đồng (Hiệu […]

 7. qx says:

  Thường thì một lời nói thẳng vào sự thật làm mọi người bất ngờ đến nỗi không biết phải nhận xét như thế nào, họ cần thời gian để “tiêu hóa”, hoặc “củng cố đội hình phản công lại”, hoặc “build một case để defend” cho “phù hợp với tình hình mới phát sinh”, … hehe…

  qx

  • Hiệu Minh says:

   Lão TT cũng thuộc loại thích còm nên thấy bài của NCB có tới 170 còm nên lão TT buồn đời đó thôi. Cho dù lão từng có bài với hơn 300 còm, cao nhất trong Cua Times.

   • qx says:

    Yeah… sau entry của lão Cao Bồi 170 còm, entry lão Nhân cũng vọt ngoài 120 dù lúc đầu rất lưa thưa. Entry này của lão Tuốt không biết sao vì xem ra cũng khó còm, không phải loại entry ai cũng tìm thấy một miếng gì đó của mình ở trỏng để mà còm chia sẻ như entry 300 lúc trước, 170 của lão Cao, hoặc hoặc 120 của lão Nhân và các entry khác.

    qx

 8. 3CANG says:

  Bài viết hay. Bái phục. Tuy có hơi tiếc, nếu phần Giai thoại người xưa có điển tích VN thay vì của TQ. Đọc gần hết bài thì định tịt luôn, tưởng không có ý kiến gì thêm. Nhưng đến câu kết thì đồng ý nhưng không thích vì bị “ép học” điển tích nước lạ.

 9. […] Hiệu Minh Tản mạn về Hòa và Đồng […]

 10. SS says:

  Nhà S mất điện nên tán một chút với bác Tịt vậy vì nóng quá ko ngủ được.

  Có một cảm giác này khi chủ trì những cuộc họp ở cty cháu, cháu thích những cuộc họp om sòm cãi vã. Những cuộc họp mà đứng lên vẫn bàn tán xôn xao ngay cả khi ra khỏi cuộc họp.
  Ớn nhất là những cuộc họp không ai thiết nói, ko biết nói cái gì. . .
  Bất cứ một lời phản biện nào đưa ra, thường đều giúp ta nhìn ra rủi ro, hay lại phát triển thêm ý tưởng nào đó. Ng này phát triển dựa trên ý người kia, và luôn có được những cuộc họp thành công với những sự quyết định thường là hoàn thiện nhất, chất lượng nhất.

  HOÀ ở đây cháu nghĩ là như thế, cãi vã không hẳn là không hoà.
  Quy mô công ty nhỏ vậy mà còn thế
  Huống chi xã hội, đất nước. Cứ sợ phản biện thì ta chỉ quanh quẩn cái cối xay kiếm ăn thôi.

 11. montaukmosquito says:

  Bên anh 3S có một còm về “hòa hợp, hòa giải” rất hay, em đem qua cho mọi người thưởng lãm

  5.Yeu to quoc đã nói
  05/05/2012 lúc 12:46
  Tôi đã đọc ở đâu đó một câu chuyện khá thú vị trong lịch sử Pháp gia Trung Quốc thời Tiên Tần, đại khái như sau: Lúc Thương Ưởng làm tướng nước Tần, ban hành pháp lệnh buộc các nhà giàu có tài sản từ một vạn lượng vàng trở lên ở kinh đô Lạc Dương phải ra biên giới khai hoang. Lúc ấy người chống lệnh rất nhiều, người phỉ báng chê bai pháp lệnh cũng lắm, tất cả đều bị chém đầu chặt chân tịch thu gia sản vân vân, số còn lại sợ quá kéo nhau ra biên giới làm ruộng. Vài năm sau, ruộng đất ở biên giới được mở rộng, nông sản nườm nượp chở về Lạc Dương, nhiều người trong đó có cả những kẻ chống lệnh trước kia đều khen là pháp lệnh hay. Thương Ưởng nghe được, lại sai cắt lưỡi những người ấy, với lý do người dưới thì chỉ có phận sự tuân thủ pháp lệnh chứ không được có ý kiến gì cả bất kể là chê hay khen. Chính việc thực thi pháp lệnh răm rắp từ quan tới dân như thế đã góp phần đưa nước Tần vươn lên thành nước mạnh nhất thời Chiến quốc rồi tiến tới thống nhất Trung Quốc về sau.

  Chê thì giết, khen thì cắt lưỡi . Vui đấy

  • lyviet says:

   Đọc còm của bác muỗi này em thấy hay hay.
   Trong tiếng HL cũng có câu.
   “Zeg je nee of gaat je mee”tức là bạn nói ko hoặc bạn đi cùng ,nghĩa đơn giản chỉ là đồng ý hoặc ko đồng ý.Điều đáng nói là nó ép người ta phải làm theo ,và đấy là độc đoán.Như vừa rồi tan vỡ Chính Phủ HL vì đảng PVV(tự do) ko đồng ý với chính sách thắt lưng buội bụng của HL.Như vậy PVV đã ko đi cùng thuyền ,và thuyền bị lật.
   12 tháng 9 này dân HL sẽ đi bỏ phiếu.Theo dự tính sẽ có khoảng 30 đảng phái tham gia tranh cử.Dù nhiều đảng như vậy nhưng HL chưa hề có rối loạn gì cả.Tha hồ cổ vũ cho đảng của mình ,mà chẳng phạm luật gì cả.Tuy nhiên ,nhiều đảng tham gia như vậy ,nếu đảng nào ko lọt vào Quôc Hội thì lập tức tự giải tán ngay sau bầu cử .Tất cả các đảng bị thua cuộc lại chờ lần bầu cử sau để được bước lên thuyền và cùng đi.

 12. Hiệu Minh says:

  Đề nghị lão Tịt “sưng” danh ngay bây giờ, không được chậm chễ. Chậm là phạt, cử KD đến tụt quần ra vụt cho vài roi 🙂

  • SS says:

   Ko khéo chú ấy nhận phạt.
   Phạt thế mà phạt ư? Như thưởng vậy
   Hihi

  • Lam Anh says:

   Bác HM có khi vừa gửi còm xong thì bác Tịt đã nằm chờ… phạt luôn rồi ý chứ 😀
   Cô KD ơi, mấy roi ạ???

   • Kim Dung says:

    Lam Anh thích đánh Lão Tịt bao nhiêu roi, là cô KD đồng ý từng ấy roi! Lão này và lão Cua đều đáng đánh đòn như nhau! LP

 13. Trần Kẽm says:

  Nhà bác nói em lại mới để ý. Bác chê ĐỒNG ít, HOÀ nhiều! Bác nói thế… éo nào ấy chứ! Em thấy ĐỒNG không những nhiều mà còn rất rất nhiều nữa là khác đấy nhà bác ạ!!!
  Có đồng… tiền nên con bác có thể đi học, thậm chí học giỏi.
  Có đồng… tiền nên con bác đến bệnh viện mỗi khi đau ốm được chạy chữa chu đáo.
  Có đồng… tiền nên con bác có thể xin điểm cao dù cháu học hành dở ẹc, khi ra trường có thể xin được việc, thậm chí việc thơm ngon.
  Có đồng… tiền nên con bác có thể thăng chức thậm chí ngay cả khi cháu không biết và không có khả năng làm lãnh đạo.
  Có đồng… nên mỗi khi con bác ra đường, cháu cảm thấy tự tin, gặp các anh công an giao thông cứ tằng tằng tiến tới, việc gì phải sợ vì nếu có gì xẩy ra đã có ĐỒNG đi kèm.
  Các dự án nhỏ to, mua đất, mua đai, thậm chí làm ăn chân chính chứ chưa nói tói làm ăn trái phép, vi phạm pháp… nuật (Ở ta không có… luật) có cái gì mà ĐỒNG không có và không đi kèm???
  Em có thể kể rất nhiều, nhiều, rất nhiều về đồng nhưng thôi để em để nhà bác và các bác tự… ngẫm.
  Một lần nữa em hỏi lại nhà bác: “Thế lực nào xúi dục, kích động, tẩy não… nhà bác để đến nỗi bác bảo bây giờ ĐỒNG ít…”.
  Vì thế em có thể bảo với nhà bác một câu: “Nhà bác chỉ được cái… nói bậy!!!”

 14. 255.255.255.0 says:

  Cuối cùng cũng chạm mức 3 triệu.
  Chúc mừng Tổng Cua và các còm sỹ!

  • hathienhau says:

   Bác HM bị các còm hit 3 triệu…phát.
   Trong đó, số lần hôn…hít của Còm nữ chiếm phần lớn.
   Đời lão Cua quả là “sướng” thật. Chúc mừng lão nhé!

 15. Kim Dung says:

  Mấy hôm nay mạng méo hỏng, khổ quá. Ở nhà ko yên lại mò đến cơ quan. Chưa kịp đọc chuyện Hòa và Đồng, chuyện Tịt Tuốt và Tép Diu :D, đã phải thumb up để còn biết tên Lão Tịt chớ 😳

  • TC Bình says:

   Cả tuần nay phải vượt tường lửa mới vào được blog này. Các bác có ai bị như thế không ?

 16. Blog Hiệu Minh sắp đạt được 3,000,000 hits, mọi người chuẩn bị mở sâm panh đê!

 17. TC Bình says:

  @bác Tổng: Hình vẽ phía trên hình như là hình vẽ Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan ?
  @bác Tịt Tuốt: Khổ thân bác, đã bóp óc ra viết bài còn bị chủ blog yêu sách này nọ. Đã giao còn bắt hợp. Hi hi hi.

  • Tịt Tuốt says:

   Phải chi lão Cua bắt mình giao cái mà hợp như bác bảo đây thì quá hạnh phúc (Nói lại nhớ đến đồng chí Lê Doãn Giao, Doãn Hợp ngày xưa thân ái), đằng này lão ta chỉ bắt mình lộ hàng không thôi. Cám ơn bác đã chia xẻ!! 😉

   • lenguyen119 says:

    Các bác nói làm em lại nhớ ( hình như ) bên Quechoa có cái ảnh chụp cái cây mới trồng, dưới gốc có cái biển : “Cây Kim giao do đồng chí Lê Doãn Hợp trồng” với lời khen đồng chí Hợp khéo chọn cây Giao.

   • TC Bình says:

    Bảng hiệu nhà hát giao hưởng hợp xướng, người ta kẻ chữ GIAO-HƯỞNG ở hàng trên, chữ HỢP-XƯỚNG ở hàng dưới. Đọc kiểu gì cũng đúng. Tài thật.

 18. hathienhau says:

  Tem ..tịt…tốt.

  • Hiệu Minh says:

   Bà con sắp biết tên thật Tịt là gì rồi. Sau 30′ đưa bài lên đã có 55 phiếu yêu cầu.

   Lão TT không được trốn đâu nhé 🙂

  • Tịt Tuốt says:

   hu hu…Không biết lão Cua có thù oán gì TT vì hay nói khía lão không mà bài của TT lên lịch hơn tuần nay, bị lão nhét vào….hang cuối tuần. hang cua cuối tuần mọi người du hí nơi đâu, vắng như chùa bà đanh, TT nằm đắp chăn chờ hoài, chả có ma nào tới kéo chăn cả!! 🙂

   He he…bố khỉ lão Tổng Cua, chơi trò bắt cóc bỏ dĩa.

   Bạn đọc mắt lỡm lão Tổng Cua rồi, lão ta muốn xin “Sao” của bạn đọc dùm cho TT, nên mới bày trò lộ tên. TT là nông dân mắt toét, chân đất vô danh tiểu tốt, không phải là người của công chúng, thì có nói tên ra cũng chả ai biết ai là ai…

   Hơn nữa, trong vòng hơn 30 phút mà có hơn 50 sao được tặng, chứng tỏ có hiện tượng tăng đột biến khác thường, rõ ràng rằng có vấn đề xảo thuật ở đây, cho nên kết quả không hợp lệ…hì hì…Thú thật với bạn đọc, năm xưa, TT đã từng trong một đêm đã tặng cho nàng KD nhà mềnh hàng chục lần “thích”(thumb up) trong cuộc chạy đua ai đồ (idol) với chàng chăn bò tốt bụng. Dù sao cũng cám ơn bạn đọc nào đó, chịu khó ngồi bấm nút “thích” (sao) cho TT.
   May mà lão Tổng Cua chỉ yêu cầu lộ tên thôi chứ còn lộ cái gì khác thì sao tăng chắc chóng mặt..hú hồn 😛

   @hathienhau: cụ viết có 3 chữ mà cũng lẫn lộn t với đ là sao nhể? :P, cám ơn cụ đã tòm tem nhé! 😳 😛 😉

   • Hiệu Minh says:

    Nếu chỉ trên một máy thì khó mà tặng sao lần thứ 2. Chả hiểu các bác làm thế nào mà gian được.

    Bài vẫn đông người đọc dù là cuối tuần nhưng không còm. Có lẽ các blog đang chao đảo 🙂

    Lão TT khôn chán, giả vờ đổ nọ đổ kia nhưng không lộ danh tính. Không nói tên thật thì bà con cứ réo lão ra mà chửi nhé.

   • qx says:

    Đồng ý với Lão Cua là không thể nào thumb up/down 2 lần trên cùng một máy. Một cách có thể làm là clear browser cache và cookies, nhưng người dùng thông thường không làm điều này, người dùng có kỹ năng chút xíu cũng không dùng vì quá nhiêu khê, không lợi lộc gì (vì khi clear thì mấy thứ khác, trang khác như email, … cũng clear luôn, etc…), hoặc họ không làm vì nó vô nghĩa.

    qx

   • Hiệu Minh says:

    Mình đọc lại kỹ hơn thì phát hiện TT đang tụt quần nằm trong chăn, đợi ai đó đến đánh đòn.

    KD đi đâu rồi nhỉ?

   • Tịt Tuốt says:

    Lão Cua này chỉ được cái phao tin đồn nhảm, trần đâu mà truồng, cái thò ra chỗ cái lỗ lủng của mền là…cái mũi của TT đấy! hì hì…
    KD đâu rồi nhể cho Lão Cua mấy hèo về tội đầu têu đầu độc trẻ em…he he 🙂 😳 😆

   • Kim Dung says:

    Khổ quá. Chào Tổng cua, chào TT và mọi người.
    Hệ thống mạng ở chỗ KD mấy hôm nay nâng cấp, thế là ko sao vào được. Cứ như chặt tay. Phát điên lên được. Hôm qua, nóng thế, ngày nghỉ mà cũng phải mò đến cơ quan để đọc bài vở, tin tức và làm việc. Nay phải ốp thợ đến tận nhà sửa và giờ mới xong. Ối giời ôi. giá
    TC ở VN, thì KD cũng điệu Lão này đến tận nhà, bắt sửa cho xong.

    Hóa ra, hôm nay đọc mới biết TT từng thumb up cho Tép Diu, vậy mờ khi đó Lão Cua cứ nghi ngờ Tép Diu vận động VNN bỏ phiếu cho mình, khiến TR cứ ú ớ, ko biết ăn nói làm sao. Vì ko hiểu nguyên nhân- Tình ngay lý gian là vậy!

    Buồn cười thật. Hóa ra nhớ Hang Cua phết! 😀

    Lão Cua dạo này nói tục ko thể tả được. Bó tay rùi đó!

   • nicecowboy says:

    hehe, hóa ra hôm nay lão Tịt mới hé lộ chuyện Thâm cung bí sử ngày xưa, vì sao chỉ trong một đêm nữ sĩ iu dấu lại tăng vọt số thumb khủng khiếp ngang bằng với gả Cao bôì trong cuộc thi idol do lão Cua tổ chức ! Nhưng mà lão Tịt ăn gian nhưng không dám làm quá , lão cứ canh me nhảy thumb để số thumb của KD ngang bằng với NCB thôi chứ không dám làm nhiều, hihi.

    Thế là vừa giải oan cho KD nữ sĩ nhé, nhớ lúc đó lão Cua gán tội là KD vận động toàn thể VNN để chạy đua với Cao bồi ! Cũng là giải oan cho chủ blog luôn, vì chính tớ lúc đó cũng hơi thấy kỳ kỳ (nghi chủ nhà) hihi.

    Hèn gì, bây giờ chủ blog bỏ đi chuyện tổng kết cuối năm bàng cách lấy phiếu bầu kiểu đó là phải ! Đủ cách gian lận, hix ! ngay cả Lão Tịt mà còn làm dươc !

   • Kim Dung says:

    Dưng mờ như Lão Cua và bác sĩ XQ đã nói, không thể nào thumb up/down 2 lần trên cùng một máy. Vậy thì lão Tịt làm thế nào nhở? Chả lẽ, một đêm lão chạy hết nhà họ hàng nọ, kia để thumb up/ à? Đó là giả dụ lão Tịt có nhiều họ hàng. Chứ nếu Lão có mỗi thân một mình thì làm sao nhở?

    Ôi, Lão Tịt già nua, nhăn nheo đáng thương của Tép Diu ôi 😀 😛 😀
    Tép Diu cứ hình dung lão một mình một gậy, rét mướt, đi trong đêm tối, mũi khoằm, mắt sáng như cú vọ, râu tóc bạc phơ để thumb úp cho TR, mờ …xương quá là …xương 😀 😀 😀

   • Tịt Tuốt says:

    @TR:hì hì…TR tả lão Tịt khá chính xác. Làm sao à! chắc là nhờ sức mạnh tinh thần, sức mạnh liềm tin: nghĩ đêm nay mình chống gậy đi trong đêm tối để ngày mai mình sẽ….vịn vai nữ sĩ để đi..hi hi… 😛

    Lại thơ:
    Khi em bước thêm một bước nữa.
    Thế là cây trúc còn xinh
    Như ngày xưa ấy
    Chúng mình
    mới yêu
    Thế là mong nhớ bao nhiêu
    Ta mang đánh đổi
    những chiều…
    Ngẩn ngơ
    Thế là thêm một tứ thơ
    Tình tang, dang dở
    Dại khờ
    Hư không …
    Khi em thêm một lần chồng
    Ngập ngừng, mây trắng
    Trên đồng
    Lại bay….

    (ĐVH -5/2000)
    😳 😛 😆

%d bloggers like this: