Ngố quê…liệt truyện

06/05/2012

Ga Hàng Cỏ xưa. Ảnh: internet

Nhân dịp blog được 3 triệu hít, so với Quê Choa Lập 30 triệu hít, mình cũng nên ăn mừng 🙂

Xin phép hô khẩu hiệu phát “Nhiệt liệt chào mừng Cua Times đạt 3 triệu hít” – “Nhiệt liệt cảm ơn bạn đọc đã đóng góp” – “Nhiệt liệt, nhiệt liệt”

Đọc entry “Đi Tây” của anh Nguyễn Quang Lập, mình cười khúc khích mãi. Lão Lâp chẳng ra khỏi biên giới bao giờ mà viết rất giỏi về các bác văn nghệ sỹ khoe đi tây thế này, đi tây thế kia, oách lắm. Tổng Cua có vài chuyện ngố đi Tây phục vụ bà con.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: