Tản mạn về chữ…Hào

08/05/2012

Nhà báo bị đấm. Ảnh: ABS

Nói đến “hào” mình nghĩ ngay đến tiền, hay người hào hoa, ít khi nghĩ đến nghĩa xấu, trừ mỗi…cường hào.

Chả hiểu ngày xưa ai nghĩ ra tên Hào, tiếng Hán nghĩa là gì. Thử tra Từ điển Hán Việt thì phát hiện chữ Hào có tới 22 cách viết khác nhau và nghĩa cũng rất phong phú.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: