Oan… “thị Xăng” và oan… “thị Sưa”?

12/05/2012

“Thị”…Kim Dung.

Bài của KIM DUNG/KỲ DUYÊN

Một nhà viết kịch thời cổ đại từng thốt lên trong vở bi kịch của mình: Cuộc đời là một sân khấu lớn. Hóa ra, câu nói của người xưa vẫn linh nghiệm với xã hội thời hiện đại. Và nói theo kiểu có… bản sắc, thì cuộc đời đang là một sân khấu chèo, có bi, có hài, có chính, có tà, có phúc, có mạt…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: